Een plekje voor de as

Een eigen plek voor jou, dichtbij mij 
Na een crematie is het mogelijk om op een van onze begraafplaatsen een plekje te vinden om uw dierbare te herdenken. Ook al verzorgen wij geen crematies op St. Barbara, wij bieden wel verschillende mogelijkheden voor het plaatsen van de as van een overledene op onze begraafplaats. Meestal regelt de familie de bestemming van de as zelf.
 
We zijn u graag van dienst om zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen. Om uw specifieke wensen te bespreken nodigen wij u uit een afspraak met ons te maken: 070 3503718 | info@paxrkb.nl.
 
Begraven urn in bestaand familiegraf
Op onze begraafplaatsen kunt u as laten begraven. U kunt de as ook met of zonder urn laten bijzetten in een eigen urnengraf.
 
Voor het uitkiezen van een plaats en onze tarieven kunt u een afspraak met ons maken: 070 3503718 | info@paxrkb.nl.
 
Verstrooien
Op begraafplaats St. Barbara kunt u de as laten verstrooien. Bij een verstrooiing wordt de as uit de gesloten asbus gehaald en overgebracht in een strooiurn. U bent er desgewenst getuige van dat de as verstrooid wordt. U mag de as ook elders op de begraafplaats laten begraven. De plaats bepalen we in overleg met u. Op de begraafplaats verstrooien wij in de grond. Hiervoor wordt een ondiepe kuil gemaakt, waarin de as wordt gestrooid. Na de verstrooiing wordt de as afgedekt.

Extra informatie 
We informeren u graag over zaken als:
  • Wat gebeurt er met de as van een overledene?
  • Wat mag er wel en niet met de as en urn na een crematie?
  • Mag u een urn mee naar huis nemen?
  • Mag u de as overal uitstrooien?

Na de crematie wordt in Nederland de as van een overledene een maand bewaard in een crematorium. Dit is wettelijk bepaald. De as wordt veelal ongeveer tot zes maanden na de crematie kosteloos bewaard in het crematorium. Hierna wordt voor het bewaren van as kosten in rekening gebracht of de as wordt door het crematorium zelf verstrooid.  Een medewerker van het crematorium overleggen na een maand met u hoe de as verder bewaard of verstrooid wordt. U neemt dan een besluit over wat u wilt doen met de as. De as wordt vervolgens in een standaard asbus geplaatst. De asbus is de urn waarin het crematorium de as van uw dierbare opbergt, meestal van metaal of kunststof.
 
Wat kan u nog meer met de as doen?
Tot 1994 bepaalde de wet dat de urn in het crematorium moest blijven. Tegenwoordig mag de as mee naar huis. U kunt een mooie plek creëren thuis voor de urn, omringd door foto's en andere herinneringen. Wilt u liever de urn een plek geven op onze begraafplaats? De urn kan worden bijgezet bij een bestaand (familie) graf. Ook bieden wij plaats in prachtige columbaria / urnenmuren op onze begraafplaats.  Uiteraard kunt u ook kiezen om de urn te plaatsen in een urnengalerij / columbarium bij een crematorium naar keuze.
 
Mag ik thuis alles doen met de as?
In principe wel. Je mag de urn ergens thuis neerzetten of in de eigen tuin begraven of bijzetten. De as zit niet los in de urn, maar altijd in een asbus of in een ashoes. Blijft de as in de urn dan moeten asbus of ashoes wel gesloten blijven en moeten naam en crematoriumnummer twintig jaar lang leesbaar blijven. Dat is belangrijk, want als later een nieuwe bewoner de tuin omspit en de urn vindt, kan hij de urn bij het crematorium terugbezorgen.

Mag ik de as overal verstrooien?
U dient toestemming te hebben van de eigenaar van de grond. Stel dat de overledene graag in het bos wandelde en u wilt daar de as verstrooien, dan heeft u toestemming nodig van Staatsbosbeheer. Verstrooit u de as in uw eigen tuin, dan is dat geen probleem.
U kunt de as zelf verstrooien. U kunt de as ook laten verstrooien door het uitvaartcentrum / crematorium, waar u al dan niet bij aanwezig bent. H

Van wie is de as?
De as is eigendom van de persoon die het opdrachtformulier van de uitvaartondernemer heeft ondertekend. Dit leidt wel eens tot verwarring, vandaar dat we dit stuk extra toelichten. Stel dat een dochter de uitvaart van haar moeder bespreekt met de uitvaartondernemer en namens de nabestaanden de opdracht tot crematie ondertekent, dan is zij (en niet haar vader) automatisch rechthebbende van de as. Zij is dan ook de enige rechthebbende die de as na vier weken van het crematorium meekrijgt.

Nabestaanden kunnen vragen of het crematorium de as wil verdelen. Bijvoorbeeld dat een deel van de as in een urn gaat en een deel in een hangertje of medaillon. Op die manier kunnen meerdere nabestaanden een dierbare dicht bij zich hebben. De rechthebbende van de as is de enige die opdracht tot eventuele verdeling van de as kan geven.
 

Deel dit bericht

U bent hier