Tarieven

 
 
TARIEVEN 2022
 
 
ALLEEN VOOR BEGRAFENISONDERNEMERS:
 
AANVRAAGFORMULIEREN
Voor de aanvragen tot het begraven dienen, ter voorkoming van vergissingen, uitsluitend de door onze Stichting verstrekte aanvraagformulieren te worden gebruikt. Tevens herinneren wij u eraan, dat na uw telefonische vastlegging van de tijd van begraven ons het aanvraagformulier met gegevens en de toestemming met handtekening van de rechthebbende tot opening van het familiegraf d.m.v. e-mail moeten worden toegezonden.
 
Hier vindt u het formulier online:
 
 
KISTMAAT
Bedragen de afmetingen van de kist meer dan 210 x 75 cm? Geef de afwijkende afmetingen direct bij de melding aan ons door om te voorkomen dat er een te klein graf wordt gecrëeerd. 
De kosten die verbonden zijn aan het opnieuw maken van het graf worden in zulk geval aan u doorberekend.
 
Op al onze verbintenissen is het reglement van de Stichting R.K. Begraafplaatsen te ‘s-Gravenhage van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag op 25 augustus 2003 onder nr. 84/2003.

Deel dit bericht

U bent hier