Nieuwsbrief Rotterdamsebaan

Nieuwsbrief Rotterdamsebaan februari 2016
De gemeente Den Haag werkt aan de bereikbaarheid van stad en regio. Om de bereikbaarheid te verbeteren, legt de gemeente de komende jaren de Rotterdamsebaan aan. Dit wordt de nieuwe weg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag. 

Ondergrondse verrassingen
Afgelopen zomer deden de archeologen weer een bijzondere vondst. In de Vlietzone is op de bodem van een gracht een veldfles uit de 14e eeuw gevonden. Na een grondige schoonmaak bleek deze verzilverd te zijn. Een soortgelijke fles is nog nooit gevonden en het geeft aan dat de bewoner van dit erf veel geld te besteden had. Zelfs een deel van de leren riem waar de fles aan hing is teruggevonden.

Begin dit jaar zijn de archeologen in de Vlietzone verder gegaan met graven naar archeologische resten uit de Romeinse tijd en de late middeleeuwen. Zij vonden opnieuw veel dakpannen uit de Romeinse tijd en ook sporen van middeleeuwse grachten. Begin februari is het archeologisch onderzoek klaar.

Aanleg verlengde Melkwegstraat
Dit voorjaar legt de gemeente een nieuwe weg aan tussen de Saturnusstraat en de Maanweg: de verlengde Melkwegstraat. Hierdoor ontstaat er een nieuwe route om de Saturnusstraat in en uit te rijden. De nieuwe weg is half april open voor verkeer.

Op het moment dat de verlengde Melkwegstraat klaar is, wordt de Saturnusstraat op de kruising met de Regulusweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Op die plek komt een keerlus voor auto’s. Langs de keerlus komt een vrijliggend fietspad dat de Regulusweg met de Saturnusstraat verbindt. De garage van KPN blijft bereikbaar via de Saturnusstraat.

Voorbereidende werkzaamheden in de Vlietzone
In de Vlietzone lopen de voorbereidingen voor de aanleg van de Rotterdamsebaan op schema. Het verleggen van de elektriciteitskabel van TenneT is 1 van de laatste voorbereidingen. Om onder de grond ruimte te maken voor de kabel is eind januari een gestuurde boring uitgevoerd over een afstand van ruim 950 meter. Er is tot 35 meter diepte ruimte geboord voor de kabel. De boring startte bij de geluidswal van knooppunt Ypenburg en ging door onder de snelweg, de Laan van Hoornwijck en het tijdelijke parkeerterrein van Drievliet.

Nu het boren erop zit, worden de nieuwe kabels door het boorgat getrokken en daarna aan beide zijden aangesloten op bestaande kabels. Begin maart is het werk klaar. Vervolgens wordt het terrein voor de aanleg van de Rotterdamsebaan overgedragen aan de hoofdaannemer.

Sloop woningen Binckhorstlaan
De woningen langs de Binckhorstlaan zijn uit het straatbeeld verdwenen. In augustus vorig jaar is gestart met de sloop van deze woningen. De ruimte waar de huizenblokken stonden, is nodig voor de aanleg van de Rotterdamsebaan. In de timelapse video is te zien hoe de sloopwerkzaamheden elkaar in een snel tempo opvolgen.

Project Neherkade succesvol afgerond
Goed nieuws: de Neherkade is klaar! In november en begin december werden de laatste werkzaamheden afgerond en kwam met het planten van 93 iepen een einde aan het werk. Wethouder Tom de Bruijn hielp hierbij een handje en plantte samen met een medewerker van de aannemer, Kees Braam, een boom.

De afgelopen 2 jaar is er hard gewerkt en met succes: zonder vertraging en ruim binnen budget. De weg is opnieuw ingericht om de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarnaast is een snellere afwikkeling van het verkeer belangrijk vanwege de komst van de Rotterdamsebaan.

Vragen? Kom langs tijdens het inloopspreekuur
Vragen over het voorbereidende werk in de Binckhorst, zoals het verleggen van kabels en leidingen langs de Binckhorstlaan? Elke woensdag van 15.00 tot 16.00 uur is er een inloopspreekuur in het Trefpunt Rotterdamsebaan. U kunt aanbellen bij de voordeur van Binckhorstlaan 172 en doorlopen naar de 1e etage. U kunt de nieuwsbrief ook rechtstreeks ontvangen. Meld u aan.
 

Deel dit bericht

U bent hier