Draagkrachttest bij St. Barbara

Van maandag 7 maart tot en met vrijdag 8 april 2016 gaat de gemeente testen wat de draagkracht is van de grond in de Binckhorst. Dit gebeurt op het terrein van de voormalige Vestia woningen en is nodig voor de bouw van de Rotterdamsebaan.

Op het testterrein, vlak bij de locatie waar de tunnelmond van de Rotterdamsebaan komt, worden ankerpalen in de grond aangebracht. Door vervolgens aan de ankerpalen te trekken, wordt de draagkracht van de grond bepaald. De werkzaamheden zijn van maandag 7 maart tot en met vrijdag 8 april op werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur.

Uitvoering 

  • Van 7 tot en met 11 maart: Inrichten werkterrein:
  • Vanaf 14 tot en met 18 maart: Aanbrengen 18 testpalen:
    6 ankerpalen worden met een kleine boormachine de grond ingeboord, 12 met behulp van een 40 meter hoge stelling. Dit kan enige geluids- en trillingshinder opleveren.
  • Vanaf 21 tot en met 7 april: Trekproeven aan de ankerpalen
  • Vrijdag 8 april: opruimen van het werkterrein

Veiligheid

De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch kan een werkterrein gevaarlijk opleveren. Blijf daarom op veilige afstand van de werkzaamheden.


Hier leest u meer over dit onderwerp.

Deel dit bericht

U bent hier